KONKURSY - PROMOCJE ANKIETA BDT

Ankieta BDT

1. Czy znasz lub używasz produkty marki BDT?
TakNie

2. Jeśli TAK, to jak oceniasz produkty marki BDT? (1 (mało znam) - 5 (bardzo znam))
12345

3. Czy poleciłbyś produkty marki BDT swoim znajomym? (1 (raczej nie) - 5 (bardzo))
12345

4. Czy znasz/słyszałeś/o wałkach do malowania serii 330?
TakNie

5. Jeśli TAK, to skąd?
InternetTelewizjaTargiGazetaSzkoleniaInne (podaj jakie)

6. Ile wałków malarskich o szerokości 25 cm zużywasz miesięcznie podczas prac malarskich?
1-5 szt.5-10 szt.10-15 szt.15-20 szt.20 i więcej


Dane wypełniającego:

Imię i Nazwisko

Nazwa i adres firmy

Województwo

Numer telefonu:

Adres email

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XL TAPE International Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 248
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - auditor.rodo@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo
do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez XL TAPE International Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 248
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: - Budowanie relacji klienckich - Marketingowych - Handlowych - Uczestnictwa w promocji oraz oferowania produktów własnych XL TAPE International Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 248 - Uczestnictwa w konkursach