ANKIETA BDT

  1. Czy znasz lub używasz produkty marki BDT?
  TakNie

  2. Jeśli TAK, to jak oceniasz produkty marki BDT? (1 (mało znam) - 5 (bardzo znam))
  12345

  3. Czy poleciłbyś produkty marki BDT swoim znajomym? (1 (raczej nie) - 5 (bardzo))
  12345

  4. Czy znasz/słyszałeś/o wałkach do malowania serii 330?
  TakNie

  5. Jeśli TAK, to skąd?
  InternetTelewizjaTargiGazetaSzkoleniaInne (podaj jakie)

  6. Ile wałków malarskich o szerokości 25 cm zużywasz miesięcznie podczas prac malarskich?
  1-5 szt.5-10 szt.10-15 szt.15-20 szt.20 i więcej


  Dane wypełniającego:

  Imię i Nazwisko

  Nazwa i adres firmy

  Województwo

  Numer telefonu:

  Adres email

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XL TAPE International Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 248
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - auditor.rodo@gmail.com
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo
  do przenoszenia danych
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach
  Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez XL TAPE International Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 248
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: - Budowanie relacji klienckich - Marketingowych - Handlowych - Uczestnictwa w promocji oraz oferowania produktów własnych XL TAPE International Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego 248 - Uczestnictwa w konkursach