Blue Dolphin Liderem Regionu 2010, Eksport.

Nasz sukces to nasza załoga. To ludzie, którzy przez codzienną pracę i pełne zaangażowanie prowadzą
XL Tape do dalszego rozwoju i obecności na światowych rynkach – mówią jednym głosem Piotr i Marek Starzomscy, prezesi zarządu XL Tape, laureata nagrody „Lider Regionu”.

Ten kapitał ludzki, którego rolę w procesie rozwoju firmy i zdobywania kolejnych rynków w Europie i na świecie nieustannie podkreślają szefowie, to 150-osobowa załoga. Ale co jeszcze oprócz świetnej i dobrze wykwalifikowanej kadry zadecydowało o tym, że XL Tape zyskał pozycję jednego z liderów w branży materiałów i taśm budowlanych na rynku polskim i z równie dużym powodzeniem konkuruje na rynkach światowych stale eksportując swoje produkty do ponad
30 krajów świata?

Aby to naświetlić, trzeba wrócić do roku 1996, kiedy to na bazie doświadczenia w sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych, a w szczególności klejów PSA (kleje samoprzylepne), w Kielcach powstaje XL Tape. Od momentu powstania firma przez długi czas zajmowała się typowym OEM, czyli dostarczaniem towaru na zamówienie dla wielu innych firm
z całego świata.

Przez następne lata firma trwale inwestowała w nowoczesny park maszynowy począwszy od mniej skomplikowanych maszyn do bardzo złożonych linii technologicznych, a od roku 2000 jest w pełni producentem klejów i taśm do branży budowlanej. W roku 2006 firma zainwestowała w budowę nowoczesnej fabryki w Kielcach z uwzględnieniem wszystkich norm środowiskowych wymaganych przez Unię Europejską.

Firma XL TAPE kładzie bardzo duży nacisk na tworzenie nowoczesnych technologii w produkcji, co przyczyniło się do zainwestowania w stworzenie supernowoczesnego laboratorium na terenie zakładu, które codziennie zajmuje się opracowywaniem nowych rozwiązań chemicznych, wykorzystywanych potem we własnej produkcji. XL TAPE codziennie podczas rutynowych kontroli sprawdza swoje produkty, dzięki czemu pro-dukowane taśmy spełniają międzynarodowe standardy i są wolne od wad. Własne laboratorium oraz zaplecze techniczne dają gwarancję poprawności wyników, co procentuje niezmiennością jakości produkowanych taśm. Wyniki badań są segre-gowane i przechowywane do celów porównawczych oraz edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw wymogom klientów i wraz ze stale rosnącą świadomością naszego społeczeństwa firma organizuje również szkolenia dla szkół i grup branżowych w celu polepszenia ich usług. Szkolenia te to nie tylko prezentacja produktów oraz nauka ich prawidłowego zastosowania, ale przede wszystkim pokazanie pewnej drogi i modelu myślenia, który pomoże przy doskonaleniu istniejącego lub stworzeniu nowego biznesu. Firma robi to z myślą, by uczniowie po ukończeniu szkoły mieli większą wiedzę i łatwiej podejmowali decyzje odnośnie swojej przyszłości.

Przez ostatnich kilka lat XL TAPE stworzyła własną markę pro-duktów pod nazwą BlueDolphinTapes trwale zwiększając udział na rynku krajowym, jak i zagranicznym poprzez stały eksport swoich produktów pod marką BDT nie tylko do krajów Europej-skich, ale i Kanady, USA, Australii czy Japonii.

Wraz ze wzrostem produkcji i powiększaniem się rynków zbytu firma XL TAPE zainwestowała w nową linię technologiczną, czego skutkiem stał się brak miejsca na zwiększoną dystrybucję. Tak zrodziła się decyzja o powiększeniu firmowych po-wierzchni magazynowych. Decyzja ta połączona została z potrzebami rynku kieleckiego na budowę nowoczesnego parku biznesu przy ulicy Ściegiennego.

Czym będzie Biznes Park Horyzont? To kompleks 4 budynków o łącznej powierzchni na jednym poziomie 15 tysięcy metrów kwadratowych na potrzeby prowadzenia biur, magazynów czy działalności handlowej. Całość będzie wyróżniać się nowoczesną architekturą zewnętrzną, ulicami wewnętrznymi, lasem dla wypoczynku i rekreacji, ponad 250 miejscami parkingowymi. Obiekty będą wyposażone w rampy dla samochodów ciężarowych, a całość będzie ogrodzona i monitorowana wewnętrznie poprzez sieć kamer przemysłowych. Część obiektów będzie udostępniona dla zainteresowanych firm, które będą chciały umieścić swoje siedziby w tym nowoczesnym, wygodnym i bezpiecznym miejscu. Wszystkiemu przyświeca prosta, ale i piękna idea: dołożyć swoją cegiełkę do dalszego rozwoju naszego miasta i województwa, z którym XL Tape jest od samego początku bardzo mocno związana.

Ale nawet te rozległe i ambitne plany biznesowe nie pozwalają zapomnieć o wartości kadry, która pracuje na rzecz firmy.

– Największa inwestycja, jaką firma poczyniła w ciągu swego istnienia, to inwestycja w potencjał ludzki, danie szansy dla rozwoju osobistych zdolności i dalszego doskonalenia się. Sukces mierzony miarą wartości ludzkich jest sukcesem najbardziej satysfakcjonującym i trwałym – podkreślają Piotr i Marek Starzomscy.

Osiągane na tej drodze sukcesy w biznesie doceniły roz-maite gremia. Dziennik „Puls Biznesu” w 2008 roku potwierdził przynależność XL Tape do grona lauretów plebiscytu „Filary Polskiej Gospodarki”. To samo wydawnictwo nadało firmie także miano „Gazeli Biznesu”, elitarnego klubu najdynamiczniej rozwijających się firm. Z kolei na XI Ogólnopolskich Targach Pracy firma zdobyła wyróżnienie „Przyjazny Pracodawca roku 2007”. XL Tape ma również na koncie znak jakości „Echa Dnia”, czyli nagrodę „Nasze Dobre Świętokrzyskie” za niebieską taśmę malarską BlueDolphinTapes.

Artykuł prasowy Echa Dnia: Więcej informacji…