Blue Dolphin w Czeskim magazynie SPEKTRA – Kwiecień 2010

Bluedolphin ukazał się w prasie branżowej SPEKTRA – Magazyn Profesjonalistów u naszych południowych sąsiadów.