Rejestracja dla uczestników CARD CLUB

Aby wziąć udział w sprzedaży premiowej CARD CLUB należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Organizator:

XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 248