KONKURSY - PROMOCJE ANKIETA BDT

Konkurs dla firm - klientów XL-TAPE International Sp. z o.o.

UWAGA! KOMUNIKAT!

W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 oraz sprzedażą produktów promocyjnych w czasie pandemii na bardzo niskim poziomie oraz prawdopodobnymi problemami w wykorzystaniu nagród, Organizator Konkursu „FLORYDA  – TWOJA PRZYGODA ŻYCIA”   firma XL-TAPE-INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydłużyła następujące  terminy: zakupy promocyjne do dnia 31.12.2020 r. , termin płatności za zakupy promocyjne do dnia 30.01.2021 r.,  termin realizacji nagród do dnia 10.12.2021 r., termin nadsyłania autorskich haseł do dnia 24.02.2021 r.


Organizator Konkursu rozstrzygnie Konkurs w dniu 15.02.2021 r. na podstawie wyników zakupów, w dniu 17.02.2020 r. Organizator poinformuje Uczestników  o rozstrzygnięciu Konkursu, w przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu Organizator w dniu 17.02.2021 r. poinformuje Uczestników o dogrywce, w dniu 01.03.2021 r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze po dogrywce  najlepsze, najbardziej kreatywne hasła i przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników Konkursu  na stronie internetowej Organizatora nastąpi 04.03.2021 r., dodatkowo przedstawiciele handlowi Organizatora poinformują  Laureatów nagród  ustnie w terminie do dnia 15.03.2021 r. , Zwycięzcy w terminie do dnia 15.10.2021 r. zobowiązani są potwierdzić swój udział w wycieczce. Reklamacje będą składane do dnia 03.11.2021 r. Regulamin Konkursu będzie dostępny do 30.11.2021 r.1