KONKURS DLA FIRM - KLIENTÓW
XL-TAPE INTERNATIONAL SP. Z O.O.

UWAGA! KOMUNIKAT!

W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 oraz z utrudnieniami w sprzedaży w szczególności sprzedażą produktów promocyjnych w czasie pandemii na bardzo niskim poziomie oraz prawdopodobnymi problemami w wykorzystaniu nagród, Organizator Konkursu „FLORYDA – TWOJA PRZYGODA ŻYCIA” firma XL-TAPE-INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydłużyła następujące terminy: zakupy promocyjne do dnia 30.06.2021 r. , termin płatności za zakupy promocyjne do dnia 31.07.2021 r., termin realizacji nagród do dnia 31.12.2022 r., termin nadsyłania autorskich haseł do dnia 24.08.2021 r. Organizator Konkursu rozstrzygnie Konkurs w dniu 16.08.2021 r. na podstawie wyników zakupów, w dniu 17.08.2021 r. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu Konkursu, w przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu Organizator w dniu 17.08.2021 r. poinformuje Uczestników o dogrywce, w dniu 01.09.2021 r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze po dogrywce najlepsze, najbardziej kreatywne hasła i przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora nastąpi 06.09.2021 r., dodatkowo przedstawiciele handlowi Organizatora poinformują Laureatów nagród ustnie w terminie do dnia 15.09.2021 r. , Zwycięzcy w terminie do dnia 15.10.2021 r. zobowiązani są potwierdzić swój udział w wycieczce. Reklamacje będą składane do dnia 03.11.2021 r. Regulamin Konkursu będzie dostępny do 30.11.2021 r.