PROGRAM MOTYWACYJNY
DLA ZAMAWIAJĄCYCH

PROGRAM skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.


Organizator:

XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 248