PROGRAM MOTYWACYJNY
DLA ZAMAWIAJĄCYCH

PROGRAM skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Aby wziąć udział w programie motywacyjnym dla zamawiających należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Organizator:

XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 248